• නිශාන්ත අනුරුද්ධ

    මට පැණයක් තිබේ. අපට බෝසත්වරයෙක් අවැසිද? බුදු කෙනෙකුන් විසින් වදාළ නිර්මල දහම තිබියදී අලුතෙන් සෙවීමට නව බුදුවරයෙක් අවැසිද?

    • http://www.sumagaasapuwa.com Sumaga Asapuwa

      බුදුරජාණන් වහන්සේම තවත් බුදුවරු පහළවන බව ප්‍රකාෂකර තිබේ. අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේත් මෙවැනි බෝසත් පාරමී පුරණ සමයේ බුදුවරු කීනමකගෙන් විවරණ ලැබුවාද? ඒකාලයේ තිබුණ දහම ද දැන් තිබෙන්නේ? නෑ… දැන් සියල්ල විකුර්ති වෙමින් යයි. බුදුන් වහන්සේ දේශනාකළ ආකාරයට තවත කාලයක් යන විට දහම මිනිසාගෙන් තුරනිවී යයි. සියල්ල අනිත්‍යයි. මිනිසාගේ සිතිවිලිත් අනිත්‍යයි. මෙසේ විනාසවන දහම නැවත සොයාගෙන ලොවට දේශනා කිරීමට තවත් බුදුවරයෙක් අවශ්‍යයි නේ?

Previous post:

Next post: